Aanleg Elderse Turfvaart Door ontginning voor landbouwactiviteiten veranderde het landschap rond Nispen steeds meer tot een cultuurlandschap met heidevelden, vennen en bosschages. Daarnaast zorgde de turfnering voor veranderingen in het landschap. In West-Brabant en het daaraan grenzende gedeelte van het huidige België was het landschap rijk aan turf, in deze streek ook wel moer genoemd. Namen als Oostmoer en Moerendaal in Nispen verwijzen hiernaar. In de Middeleeuwen werd turf ontdekt als brandstof en begon in de veertiende eeuw in onze streken de exploitatie van turf, krachtig gesteund door de abdij van Tongerlo. De abdij kreeg dan ook toestemming van de hertog van Brabant om de moergronden in de parochie Nispen te ontginnen. Om de turf goed te kunnen vervoeren werden in het gebied Nispen-Essen-Kalmthout-Nieuwmoer verscheidene turfvaarten gegraven zoals in 1449 de Elderse Turfvaart die vanuit het gebied bij Nieuwmoer langs Nispen richting Roosendaal liep. In de loop van de tijd kwamen er zo heel veel turfvaarten in het gebied tussen Bergen op Zoom en Breda. Op verschillende plaatsen ontstonden overslaghavens waar de turfvaarten verbonden werden aan beter bevaarbare waterlopen. Onder andere in Roosendaal was zo’n overslagpunt. Om verder te lezen ■ K.A.H.W. Leenders, Nispen in het dal van de Roosendaalse beek, in: Jaarboek 2007 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 15, 2007 ■ K.A.H.W. Leenders, Sporen in het landschap; Vijf eeuwen turfwinning tussen Wuustwezel en Roosendaal, Provinciebestuur Antwerpen, 2012 ■ K.A.H.W. Leenders, Verdwenen venen; Een onderzoek naar de ligging en exploitatie van thans verdwenen venen in het gebied tussen Antwerpen, Turnhout, Geertruidenberg en Willemstad 1250-1750; Actualisering 2013, Pictures Publishers, Woudrichem, 2013 ■ Weg van de Turf, Werkgroep Herleving Turfhistorie West-Brabant
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring
Hoge en Late Middeleeuwen 1000 - 1500
1449
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
1449
Hoge en Late Middeleeuwen 1000 - 1500
Aanleg Elderse Turfvaart Door ontginning voor landbouwactiviteiten veranderde het landschap rond Nispen steeds meer tot een cultuurlandschap met heidevelden, vennen en bosschages. Daarnaast zorgde de turfnering voor veranderingen in het landschap. In West-Brabant en het daaraan grenzende gedeelte van het huidige België was het landschap rijk aan turf, in deze streek ook wel moer genoemd. Namen als Oostmoer en Moerendaal in Nispen verwijzen hiernaar. In de Middeleeuwen werd turf ontdekt als brandstof en begon in de veertiende eeuw in onze streken de exploitatie van turf, krachtig gesteund door de abdij van Tongerlo. De abdij kreeg dan ook toestemming van de hertog van Brabant om de moergronden in de parochie Nispen te ontginnen. Om de turf goed te kunnen vervoeren werden in het gebied Nispen-Essen-Kalmthout-Nieuwmoer verscheidene turfvaarten gegraven zoals in 1449 de Elderse Turfvaart die vanuit het gebied bij Nieuwmoer langs Nispen richting Roosendaal liep. In de loop van de tijd kwamen er zo heel veel turfvaarten in het gebied tussen Bergen op Zoom en Breda. Op verschillende plaatsen ontstonden overslaghavens waar de turfvaarten verbonden werden aan beter bevaarbare waterlopen. Onder andere in Roosendaal was zo’n overslagpunt. Om verder te lezen ■ K.A.H.W. Leenders, Nispen in het dal van de Roosendaalse beek, in: Jaarboek 2007 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 15, 2007 ■ K.A.H.W. Leenders, Sporen in het landschap; Vijf eeuwen turfwinning tussen Wuustwezel en Roosendaal, Provinciebestuur Antwerpen, 2012 ■ K.A.H.W. Leenders, Verdwenen venen; Een onderzoek naar de ligging en exploitatie van thans verdwenen venen in het gebied tussen Antwerpen, Turnhout, Geertruidenberg en Willemstad 1250- 1750; Actualisering 2013, Pictures Publishers, Woudrichem, 2013 ■ Weg van de Turf, Werkgroep Herleving Turfhistorie West-Brabant
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring