Aanleg Nispense Turfvaart In 1525 ontstond het plan om vanuit een turfgebied ten zuidwesten van Essen een vaart via Nispen naar Roosendaal te graven. Uiteindelijk was deze vaart pas in 1610 helemaal gereed. De sporen van deze vaart zijn nog steeds goed herkenbaar in het landschap. De vaart liep vanuit Essen naar de Klokberg, via de Dorpsstraat richting Zandschel en kruiste de Molenbeek door middel van een soort aquaduct. Op de foto de brug over de Molenbeek die op kunstzinnge wijze het aquaduct verbeeldt. Sporen van het voormalig tracé zijn nog steeds te zien zoals het bosje aan de Nigtestraat en pad met de naam Zandschel. Aan ‘de wallen’ waartussen de vaart lag ten oosten van Nispen dankt het huidige sportpark zijn naam. Hoewel de turfhandel werk verschafte aan diverse bewoners vonden de meeste Nispenaren hun bestaan in de landbouw. Daarnaast kwamen in het dorp enige andere beroepen voor die samenhingen met de verzorgende functie voor het direct omliggende platteland zoals wagenmaker, bierbrouwer of werver. Om verder te lezen ■ K.A.H.W. Leenders, Nispen in het dal van de Roosendaalse beek, in: Jaarboek 2007 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 15, 2007 ■ K.A.H.W. Leenders, Sporen in het landschap; Vijf eeuwen turfwinning tussen Wuustwezel en Roosendaal, Provinciebestuur Antwerpen, 2012 ■ K.A.H.W. Leenders, Verdwenen venen; Een onderzoek naar de ligging en exploitatie van thans verdwenen venen in het gebied tussen Antwerpen, Turnhout, Geertruidenberg en Willemstad 1250-1750; Actualisering 2013, Pictures Publishers, Woudrichem, 2013 ■ Weg van de Turf, Werkgroep Herleving Turfhistorie West-Brabant
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring
Renaissance 1500 - 1600
1525
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
1525
Renaissance 1500 - 1600
Aanleg Nispense Turfvaart In 1525 ontstond het plan om vanuit een turfgebied ten zuidwesten van Essen een vaart via Nispen naar Roosendaal te graven. Uiteindelijk was deze vaart pas in 1610 helemaal gereed. De sporen van deze vaart zijn nog steeds goed herkenbaar in het landschap. De vaart liep vanuit Essen naar de Klokberg, via de Dorpsstraat richting Zandschel en kruiste de Molenbeek door middel van een soort aquaduct. Op de foto de brug over de Molenbeek die op kunstzinnge wijze het aquaduct verbeeldt. Sporen van het voormalig tracé zijn nog steeds te zien zoals het bosje aan de Nigtestraat en pad met de naam Zandschel. Aan ‘de wallen’ waartussen de vaart lag ten oosten van Nispen dankt het huidige sportpark zijn naam. Hoewel de turfhandel werk verschafte aan diverse bewoners vonden de meeste Nispenaren hun bestaan in de landbouw. Daarnaast kwamen in het dorp enige andere beroepen voor die samenhingen met de verzorgende functie voor het direct omliggende platteland zoals wagenmaker, bierbrouwer of werver. Om verder te lezen ■ K.A.H.W. Leenders, Nispen in het dal van de Roosendaalse beek, in: Jaarboek 2007 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 15, 2007 ■ K.A.H.W. Leenders, Sporen in het landschap; Vijf eeuwen turfwinning tussen Wuustwezel en Roosendaal, Provinciebestuur Antwerpen, 2012 ■ K.A.H.W. Leenders, Verdwenen venen; Een onderzoek naar de ligging en exploitatie van thans verdwenen venen in het gebied tussen Antwerpen, Turnhout, Geertruidenberg en Willemstad 1250- 1750; Actualisering 2013, Pictures Publishers, Woudrichem, 2013 ■ Weg van de Turf, Werkgroep Herleving Turfhistorie West-Brabant
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring