Afscheiding België Vanaf 1810 behoorden zowel Nispen als Essen sinds 1648 tot hetzelfde staatkundig verband, nu het Keizerrijk Frankrijk. Deze situatie werd voortgezet in de periode van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden maar de Belgische opstand maakte hieraan in 1830 een einde. Ten gevolge van deze opstand kreeg Nispen, vanwege haar ligging aan de grens, te maken met inkwartiering van soldaten. De tekening laat een aantal soldaten zien die ergens in Nispen verblijven in de periode 1830-1840. Op wat schermutselingen en voorbij trekkende troepen na heeft het dorp weinig gemerkt van deze oorlogssituatie. Alleen pastoor Luijkx en zijn dienstmeid werden een keer min of meer slachtoffer van baldadige Belgen toen die huis hielden op de pastorie. Na de onafhankelijkheid van België werd de huidige rijksgrens getrokken en zichtbaar gemaakt met diverse grenspalen.
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring
Industrialisatietijd 1800 - 1900
1830
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
1830
Industrialisatietijd 1800 - 1900
Afscheiding België Vanaf 1810 behoorden zowel Nispen als Essen sinds 1648 tot hetzelfde staatkundig verband, nu het Keizerrijk Frankrijk. Deze situatie werd voortgezet in de periode van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden maar de Belgische opstand maakte hieraan in 1830 een einde. Ten gevolge van deze opstand kreeg Nispen, vanwege haar ligging aan de grens, te maken met inkwartiering van soldaten. De tekening laat een aantal soldaten zien die ergens in Nispen verblijven in de periode 1830-1840. Op wat schermutselingen en voorbij trekkende troepen na heeft het dorp weinig gemerkt van deze oorlogssituatie. Alleen pastoor Luijkx en zijn dienstmeid werden een keer min of meer slachtoffer van baldadige Belgen toen die huis hielden op de pastorie. Na de onafhankelijkheid van België werd de huidige rijksgrens getrokken en zichtbaar gemaakt met diverse grenspalen.
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring