Bouw van openbare school aan de Dorpsstraat De afgebrande school aan de Heijbeeksestraat was herbouwd en werd in 1856 uitgebreid. Op dit schilderij uit ongeveer 1850 is links de school te zien. In 1883 besloot het gemeentebestuur een nieuwe school te bouwen aan de Dorpsstraat, ter hoogte van het huidige tennispark. Het oude schoolgebouw werd eerst in gebruik genomen als woonhuis en later werd het perceel toegevoegd aan de begraafplaats. Om verder te lezen ■ M. Broos, De ´openbare lagere school´ te Nispen, in: Jaarboek 2015 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 23, 2015
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring
Industrialisatietijd 1800 - 1900
1883
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
1883
Industrialisatietijd 1800 - 1900
Bouw van openbare school aan de Dorpsstraat De afgebrande school aan de Heijbeeksestraat was herbouwd en werd in 1856 uitgebreid. Op dit schilderij uit ongeveer 1850 is links de school te zien. In 1883 besloot het gemeentebestuur een nieuwe school te bouwen aan de Dorpsstraat, ter hoogte van het huidige tennispark. Het oude schoolgebouw werd eerst in gebruik genomen als woonhuis en later werd het perceel toegevoegd aan de begraafplaats. Om verder te lezen ■ M. Broos, De ´openbare lagere school´ te Nispen, in: Jaarboek 2015 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 23, 2015
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring