De eninge van Wouw Bestuurlijk behoorde Nispen vóór 1287 tot de eninge, een soort schepenbank, van Wouw ofschoon de Nispense schepenen in diverse oorkonden steeds afzonderlijk genoemd werden. Het is onbekend of ons dorp zelf een eigen schepenbank heeft gehad. Toen in 1287 het land van Breda verdeeld werd kwamen Nispen en Roosendaal als exclave in de Baronie van Breda. Vanaf het begin van de veertiende eeuw ressorteerde Nispen onder de schepenbank van Roosendaal waarin het dorp een afvaardiging van twee personen had. Hieruit blijkt dat het dorp vermoedelijk reeds vroeg werd overvleugeld door het jongere Roosendaal. De opkomst van de turfgraverij en -handel en de daarmee verbonden scheepvaart zullen hieraan bijgedragen hebben. Om verder te lezen ■ K.A.H.W. Leenders, Nispen in het dal van de Roosendaalse beek, in: Jaarboek 2007 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 15, 2007
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring
Hoge en Late Middeleeuwen 1000 - 1500
1287
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
1287
Hoge en Late Middeleeuwen 1000 - 1500
De eninge van Wouw Bestuurlijk behoorde Nispen vóór 1287 tot de eninge, een soort schepenbank, van Wouw ofschoon de Nispense schepenen in diverse oorkonden steeds afzonderlijk genoemd werden. Het is onbekend of ons dorp zelf een eigen schepenbank heeft gehad. Toen in 1287 het land van Breda verdeeld werd kwamen Nispen en Roosendaal als exclave in de Baronie van Breda. Vanaf het begin van de veertiende eeuw ressorteerde Nispen onder de schepenbank van Roosendaal waarin het dorp een afvaardiging van twee personen had. Hieruit blijkt dat het dorp vermoedelijk reeds vroeg werd overvleugeld door het jongere Roosendaal. De opkomst van de turfgraverij en -handel en de daarmee verbonden scheepvaart zullen hieraan bijgedragen hebben. Om verder te lezen ■ K.A.H.W. Leenders, Nispen in het dal van de Roosendaalse beek, in: Jaarboek 2007 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 15, 2007
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring