De katholieken verlaten de Nispense kerk In de laatste fase van de Tachtigjarige Oorlog verstevigden de Staatsen hun grip op onze streek. Dit had ook gevolgen voor de geloofsuitoefening. Vanwege de onzekerheid, verlieten de Nispenaren vanaf 1636 hun kerk en weken uit naar Essen om daar hun geloof te belijden. Zeven jaar later werd op Steenpaal te Essen een schuurkerk gebouwd alwaar ook de Roosendalers hun godsdienstoefeningen hielden. Het orgel en de balustrade voor het doksaal werden naar de pastorie in Essen gebracht. Om verder te lezen ■ H. Klaassen, Vrome klanken uit een roerig verleden, in: Jaarboek 2017 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 25, 2017 ■ L. Vercammen, Twee reizen naar Den Haag, in: Jaarboek 2002 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 10, 2002
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring
Gouden Eeuw 1600 - 1700
1636
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
1636
Gouden Eeuw 1600 - 1700
De katholieken verlaten de Nispense kerk In de laatste fase van de Tachtigjarige Oorlog verstevigden de Staatsen hun grip op onze streek. Dit had ook gevolgen voor de geloofsuitoefening. Vanwege de onzekerheid, verlieten de Nispenaren vanaf 1636 hun kerk en weken uit naar Essen om daar hun geloof te belijden. Zeven jaar later werd op Steenpaal te Essen een schuurkerk gebouwd alwaar ook de Roosendalers hun godsdienstoefeningen hielden. Het orgel en de balustrade voor het doksaal werden naar de pastorie in Essen gebracht. Om verder te lezen ■ H. Klaassen, Vrome klanken uit een roerig verleden, in: Jaarboek 2017 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 25, 2017 ■ L. Vercammen, Twee reizen naar Den Haag, in: Jaarboek 2002 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 10, 2002
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring