De naam Nispen De naam van het dorp is van oude oorsprong. Nispen komt van de Latijnse benaming 'Nisipa'. Hierin zit het woord 'apa' dat van Germaanse of misschien wel Keltische oorsprong is en water of rivier betekent. Verschillend wordt gedacht over de betekenis van het eerste deel van de plaatsnaam. De meest gangbare verklaring is dat het eerste element 'nis' zou komen van 'nes' en landtong of waterachtig land betekent 'Nispen' zou dan betekenen: watertje door laag gelegen land. Duidelijk is in ieder geval wel dat 'Nispen' eerst de benaming was voor het watertje wat we nu de Molenbeek noemen en dat deze naam vervolgens overging op de nabij gelegen nederzetting. De vorming van een nederzetting nabij de beek was niet uniek, ook de nederzettingen Kalmthout en Essen zijn op deze wijze ontstaan. In een later stadium schoof men langs het beekdal omhoog en ontstonden de gehuchten in het huidige Roosendaalse gebied. De ontwikkeling van de naam ´Nispen´ is sinds enkele jaren terug te lezen in een gedicht dat is aangebracht in de bestrating op het Kerkplein van het dorp.
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring
Vroege Middeleeuwen 500 - 1000
950
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
950
Vroege Middeleeuwen 500 - 1000
De naam Nispen De naam van het dorp is van oude oorsprong. Nispen komt van de Latijnse benaming 'Nisipa'. Hierin zit het woord 'apa' dat van Germaanse of misschien wel Keltische oorsprong is en water of rivier betekent. Verschillend wordt gedacht over de betekenis van het eerste deel van de plaatsnaam. De meest gangbare verklaring is dat het eerste element 'nis' zou komen van 'nes' en landtong of waterachtig land betekent 'Nispen' zou dan betekenen: watertje door laag gelegen land. Duidelijk is in ieder geval wel dat 'Nispen' eerst de benaming was voor het watertje wat we nu de Molenbeek noemen en dat deze naam vervolgens overging op de nabij gelegen nederzetting. De vorming van een nederzetting nabij de beek was niet uniek, ook de nederzettingen Kalmthout en Essen zijn op deze wijze ontstaan. In een later stadium schoof men langs het beekdal omhoog en ontstonden de gehuchten in het huidige Roosendaalse gebied. De ontwikkeling van de naam ´Nispen´ is sinds enkele jaren terug te lezen in een gedicht dat is aangebracht in de bestrating op het Kerkplein van het dorp.
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring