Doelstraat De weg werd al in 1699 vermeld als ‘Doelstraat’. In de gemeentelijke wegenlegger van 1872 werd deze straat omschreven als de weg lopende vanaf de Heistraat (tegenwoordig Vierhoevenstraat) tot aan de weg van Roosendaal naar Nispen. Een greppel die dienst deed als grensscheiding werd ‘doel’ genoemd. Dit woord is verwant met ‘dal’. Later ging de betekenis ‘grensscheiding’ overheersen, zodat de uit de greppel opgeworpen grond ook “doel” kan worden genoemd en dan in het algemeen ‘hoop aarde’ betekende. Daaruit is de betekenis ‘schietbaan’ gegroeid. De oorspronkelijke betekenis lijkt voor deze straat aannemelijker dan een verwijzing naar schuttersdoelen. Om verder te lezen ■ C.M.A.J. Uijtdewilligen, Van Adelaarstraat tot Zijlsweide. De straatnamen van Nispen nader bekeken, in: Jaarboek 2004 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 12, 2004
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring
Gouden Eeuw 1600 - 1700
1699
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
1699
Gouden Eeuw 1600 - 1700
Doelstraat De weg werd al in 1699 vermeld als ‘Doelstraat’. In de gemeentelijke wegenlegger van 1872 werd deze straat omschreven als de weg lopende vanaf de Heistraat (tegenwoordig Vierhoevenstraat) tot aan de weg van Roosendaal naar Nispen. Een greppel die dienst deed als grensscheiding werd ‘doel’ genoemd. Dit woord is verwant met ‘dal’. Later ging de betekenis ‘grensscheiding’ overheersen, zodat de uit de greppel opgeworpen grond ook “doel” kan worden genoemd en dan in het algemeen ‘hoop aarde’ betekende. Daaruit is de betekenis ‘schietbaan’ gegroeid. De oorspronkelijke betekenis lijkt voor deze straat aannemelijker dan een verwijzing naar schuttersdoelen. Om verder te lezen ■ C.M.A.J. Uijtdewilligen, Van Adelaarstraat tot Zijlsweide. De straatnamen van Nispen nader bekeken, in: Jaarboek 2004 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 12, 2004
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring