Dorpswapen In de vroege Middeleeuwen behoorde deze streek officieel tot het Duitse keizerrijk maar feitelijk was er nauwelijks centraal gezag waardoor talloze heerlijkheden konden ontstaan. Ook Nispen was vroeger een zelfstandige heerlijkheid, het dorpswapen dat in 1998 door de gemeenteraad van Roosendaal werd vastgesteld, vormt hieraan nog een herinnering. Nispen was, evenals Roosendaal, een zogenaamde lage heerlijkheid. Arnout van Gaesbeke noemde zich in 1260 heer van de lande van Breda waarin ook Nispen was gelegen. De schoonzoon van Arnout, Raso van Gaveren, schonk in 1300 aan zijn tweede vrouw Adewijne van Strijen de middelen en lage heerlijkheid van Nispen. Later zouden de heerlijkheden Roosendaal en Nispen aan de graven van Nassau gaan toebehoren welke toen ook reeds baron van Breda waren. Daarnaast lagen er te Nispen hertogelijke enclaves die niet tot het land van Breda behoorden, zoals het leengoed Gageldonk. De toenmalige dorpskern behoorde tot een dergelijke hertogelijke enclave. Het gebied daar omheen gelegen behoorde aan de heer van Breda. In 1388 werd Nispen-Hertog door hertogin Joanna van Brabant in pand gegeven aan Jan van Polanen, heer van Breda. Dit werd nooit afgelost zodat beide delen van Nispen uiteindelijk aan de Baronie van Breda kwamen. Om verder te lezen ■ K.A.H.W. Leenders, Nispen in het dal van de Roosendaalse beek, in: Jaarboek 2007 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 15, 2007 ■ C.M.A.J. Uijtdewilligen, Het dorpswapen van Nispen, in: Jaarboek 1998 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 6, 1998
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring
Hoge en Late Middeleeuwen 1000 - 1500
1260
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
1260
Hoge en Late Middeleeuwen 1000 - 1500
Dorpswapen In de vroege Middeleeuwen behoorde deze streek officieel tot het Duitse keizerrijk maar feitelijk was er nauwelijks centraal gezag waardoor talloze heerlijkheden konden ontstaan. Ook Nispen was vroeger een zelfstandige heerlijkheid, het dorpswapen dat in 1998 door de gemeenteraad van Roosendaal werd vastgesteld, vormt hieraan nog een herinnering. Nispen was, evenals Roosendaal, een zogenaamde lage heerlijkheid. Arnout van Gaesbeke noemde zich in 1260 heer van de lande van Breda waarin ook Nispen was gelegen. De schoonzoon van Arnout, Raso van Gaveren, schonk in 1300 aan zijn tweede vrouw Adewijne van Strijen de middelen en lage heerlijkheid van Nispen. Later zouden de heerlijkheden Roosendaal en Nispen aan de graven van Nassau gaan toebehoren welke toen ook reeds baron van Breda waren. Daarnaast lagen er te Nispen hertogelijke enclaves die niet tot het land van Breda behoorden, zoals het leengoed Gageldonk. De toenmalige dorpskern behoorde tot een dergelijke hertogelijke enclave. Het gebied daar omheen gelegen behoorde aan de heer van Breda. In 1388 werd Nispen-Hertog door hertogin Joanna van Brabant in pand gegeven aan Jan van Polanen, heer van Breda. Dit werd nooit afgelost zodat beide delen van Nispen uiteindelijk aan de Baronie van Breda kwamen. Om verder te lezen ■ K.A.H.W. Leenders, Nispen in het dal van de Roosendaalse beek, in: Jaarboek 2007 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 15, 2007 ■ C.M.A.J. Uijtdewilligen, Het dorpswapen van Nispen, in: Jaarboek 1998 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 6, 1998
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring