Een nederzetting Op basis van archeologisch onderzoek in 2007 op Oostmoer mogen we concluderen dat er in ieder geval al sprake was van een nederzetting in de laat-Frankische periode (800 - 1000 na Christus). Dit blijkt uit teruggevonden bewoningssporen. Maar ook scherven van voorwerpen die voor een groot deel stammen uit de tiende en elfde eeuw (zie de foto). We weten daardoor dat er rond het jaar 1000 mensen woonden bij het watertje door het laag gelegen land. Om verder te lezen ■ J. Vanden Borre, De oudste geschiedenis van Nispen blootgelegd; De resultaten van het archeologisch onderzoek bij Oostmoer, in: Jaarboek 2007 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 15, 2007
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring
Vroege Middeleeuwen 500 - 1000
800
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Vroege Middeleeuwen 500 - 1000
800
Een nederzetting Op basis van archeologisch onderzoek in 2007 op Oostmoer mogen we concluderen dat er in ieder geval al sprake was van een nederzetting in de laat-Frankische periode (800 - 1000 na Christus). Dit blijkt uit teruggevonden bewoningssporen. Maar ook scherven van voorwerpen die voor een groot deel stammen uit de tiende en elfde eeuw (zie de foto). We weten daardoor dat er rond het jaar 1000 mensen woonden bij het watertje door het laag gelegen land. Om verder te lezen ■ J. Vanden Borre, De oudste geschiedenis van Nispen blootgelegd; De resultaten van het archeologisch onderzoek bij Oostmoer, in: Jaarboek 2007 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 15, 2007
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring