Een nieuwe kerk van steen De eerste stenen kerk in Nispen is waarschijnlijk gebouwd in de periode tussen 1300 en 1350. Dit was een zogenaamde zaalkerk omdat de vorm nogal vrij rechthoekig was zonder uitbouwen. In de tweede helft van de veertiende eeuw werd deze kerk uitgebreid. Er werd een toren bijgebouwd en het koorgedeelte (de ruimte waar het altaar in de kerk staat en daar verder achter) werd langer en groter. Tijdens archeologische onderzoeken in 2014 werden de funderingen van de voormalige kerk teruggevonden. De opgemetselde muur rechts op de foto was de muur van de oorspronkelijke kerk. Om verder te lezen ■ M. Vermunt, Archeologisch onderzoek naar de kerk van Nispen, in: Jaarboek 2016 De Ghulden Roos, jrg. 76, 2016 ■ M. Vermunt, Archeologisch onderzoek naar de kerk van Nispen, in: Jaarboek 2017 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 25, 2017
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring
Hoge en Late Middeleeuwen 1000 - 1500
1350
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
1350
Hoge en Late Middeleeuwen 1000 - 1500
Een nieuwe kerk van steen De eerste stenen kerk in Nispen is waarschijnlijk gebouwd in de periode tussen 1300 en 1350. Dit was een zogenaamde zaalkerk omdat de vorm nogal vrij rechthoekig was zonder uitbouwen. In de tweede helft van de veertiende eeuw werd deze kerk uitgebreid. Er werd een toren bijgebouwd en het koorgedeelte (de ruimte waar het altaar in de kerk staat en daar verder achter) werd langer en groter. Tijdens archeologische onderzoeken in 2014 werden de funderingen van de voormalige kerk teruggevonden. De opgemetselde muur rechts op de foto was de muur van de oorspronkelijke kerk. Om verder te lezen ■ M. Vermunt, Archeologisch onderzoek naar de kerk van Nispen, in: Jaarboek 2016 De Ghulden Roos, jrg. 76, 2016 ■ M. Vermunt, Archeologisch onderzoek naar de kerk van Nispen, in: Jaarboek 2017 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 25, 2017
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring