Eerste Wereldoorlog Toen in augustus 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak werd tot handhaving van de neutraliteit de zuidelijke grensstrook in staat van beleg verklaard. Als grensplaats kreeg Nispen daardoor militairen en douaniers ingekwartierd. Bij het begin van de oorlog en ook in oktober, toen de Duitsers Antwerpen binnenvielen, passeerden duizenden Belgische vluchtelingen het dorp. Zelfs de kerk in Nispen zat propvol met jonge en oude mensen die op de vlucht waren. Na een tijdje trokken de meeste mensen verder of gingen terug naar huis. Een aantal mensen bleef voor langere tijd of voorgoed in ons dorp. Vier jaren waren er veel soldaten in en rondom Nispen. Zij bewaakten niet alleen de grens tegen de Duitsers maar speurden ook vaak mee naar smokkelaars. De ligging aan de grens bracht ook een bijzondere tak van handel mee, namelijk de smokkel. Door verschillende Nispenaren is flink gesmokkeld, voor sommigen uit noodzaak maar de meeste grensbewoners zagen het meer als een sport. De smokkelwaar was heel gevarieerd, in de oorlogsjaren 1914-1918 ging het meestal om levensmiddelen en kleren. In de negentiende eeuw was zout een gewild artikel en werd dan ook regelmatig in beslag genomen. Suiker, bloem, chocola en petroleum, allemaal onschuldige zaken maar het was niet toegestaan. Om verder te lezen ■ M. van Terheijden-Oudenhuysen, Mobilisatie te Nispen (1914-1918), in: De Spycker, jrg. 36, nrs. 1-214, 1979 ■ C.M.A.J. Uijtdewilligen, Een dorp aan de grens in een onrustige tijd. Nispen tijdens de Eerste Wereldoorlog, 1914-1915, in: Jaarboek 2018 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 26, 2018
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring
Eerste helft twintigste eeuw 1900 - 1950
1914
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
1914
Eerste helft twintigste eeuw 1900 - 1950
Eerste Wereldoorlog Toen in augustus 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak werd tot handhaving van de neutraliteit de zuidelijke grensstrook in staat van beleg verklaard. Als grensplaats kreeg Nispen daardoor militairen en douaniers ingekwartierd. Bij het begin van de oorlog en ook in oktober, toen de Duitsers Antwerpen binnenvielen, passeerden duizenden Belgische vluchtelingen het dorp. Zelfs de kerk in Nispen zat propvol met jonge en oude mensen die op de vlucht waren. Na een tijdje trokken de meeste mensen verder of gingen terug naar huis. Een aantal mensen bleef voor langere tijd of voorgoed in ons dorp. Vier jaren waren er veel soldaten in en rondom Nispen. Zij bewaakten niet alleen de grens tegen de Duitsers maar speurden ook vaak mee naar smokkelaars. De ligging aan de grens bracht ook een bijzondere tak van handel mee, namelijk de smokkel. Door verschillende Nispenaren is flink gesmokkeld, voor sommigen uit noodzaak maar de meeste grensbewoners zagen het meer als een sport. De smokkelwaar was heel gevarieerd, in de oorlogsjaren 1914-1918 ging het meestal om levensmiddelen en kleren. In de negentiende eeuw was zout een gewild artikel en werd dan ook regelmatig in beslag genomen. Suiker, bloem, chocola en petroleum, allemaal onschuldige zaken maar het was niet toegestaan. Om verder te lezen ■ M. van Terheijden-Oudenhuysen, Mobilisatie te Nispen (1914-1918), in: De Spycker, jrg. 36, nrs. 1-214, 1979 ■ C.M.A.J. Uijtdewilligen, Een dorp aan de grens in een onrustige tijd. Nispen tijdens de Eerste Wereldoorlog, 1914-1915, in: Jaarboek 2018 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 26, 2018
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring