Houten kerk Bij onderzoeken in de Turftuin in 2014 zijn houtskoolresten gevonden onder de teruggevonden stenen funderingen van de oude kerkgebouwen die daar gestaan hebben. Deze houtskoolresten dateren zeer waarschijnlijk uit de periode tussen 1015 en 1155 na Christus. Dit maakt het aannemelijk dat er toen een houten kerkje is gebouwd in het centrum van het huidige Nispen. Vanwege de centrale ligging van de Nispense nederzetting in het beekdal zal juist op deze plaats een kerk gesticht zijn welke eveneens diende voor het gehele gebied tussen Kalmthout en Roosendaal, een gebied met een lengte van circa drieëntwintig kilometer. Om verder te lezen ■ M. Vermunt, Archeologisch onderzoek naar de kerk van Nispen, in: Jaarboek 2016 De Ghulden Roos, jrg. 76, 2016 ■ M. Vermunt, Archeologisch onderzoek naar de kerk van Nispen, in: Jaarboek 2017 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 25, 2017
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring
Hoge en Late Middeleeuwen 1000 - 1500
1015
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
1944
Hoge en Late Middeleeuwen 1000 - 1500
Houten kerk Bij onderzoeken in de Turftuin in 2014 zijn houtskoolresten gevonden onder de teruggevonden stenen funderingen van de oude kerkgebouwen die daar gestaan hebben. Deze houtskoolresten dateren zeer waarschijnlijk uit de periode tussen 1015 en 1155 na Christus. Dit maakt het aannemelijk dat er toen een houten kerkje is gebouwd in het centrum van het huidige Nispen. Vanwege de centrale ligging van de Nispense nederzetting in het beekdal zal juist op deze plaats een kerk gesticht zijn welke eveneens diende voor het gehele gebied tussen Kalmthout en Roosendaal, een gebied met een lengte van circa drieëntwintig kilometer. Om verder te lezen ■ M. Vermunt, Archeologisch onderzoek naar de kerk van Nispen, in: Jaarboek 2016 De Ghulden Roos, jrg. 76, 2016 ■ M. Vermunt, Archeologisch onderzoek naar de kerk van Nispen, in: Jaarboek 2017 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 25, 2017
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring