Katholieken krijgen geheel kerkgebouw in bezit In het begin van de negentiende eeuw waren er in Nispen nog zo weinig protestanten aanwezig dat de katholieken in 1828 het gehele kerkgebouw in handen kregen. Intussen was vanaf 1822 aan de band met de abdij van Tongerlo een einde gekomen toen Martinus Luijkx de eerste wereldlijke pastoor werd in Nispen. Mogelijk dat deze pastoor ook de initiatiefnemer was voor de Donatusverering in Nispen. Sinds 1830 was namelijk aan de pastoor van Nispen toestemming verleend om de relieken van Donatus te laten vereren. De foto toont een deel van het beeld van Donatus in de hal van de toren van de kerk H. Maria Hemelvaart te Nispen. Het Donatusbeeld komt oorspronkelijk uit de toegangspoort van de voormalige Donatusschool aan de Dorpsstraat. Om verder te lezen ■ J.C.M. de Jong, Donatus in Nispen, in: Jaarboek Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen 2002, jrg. 10, 2002 ■ C.M.A.J. Uijtdewilligen, Van protestants tot katholiek kerkgebouw. De Nispense katholieken willen hun kerk terug (1797-1828), in: Jaarboek 1993 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 1, 1993
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring
Industrialisatietijd 1800 - 1900
1828
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
1828
Industrialisatietijd 1800 - 1900
Katholieken krijgen geheel kerkgebouw in bezit In het begin van de negentiende eeuw waren er in Nispen nog zo weinig protestanten aanwezig dat de katholieken in 1828 het gehele kerkgebouw in handen kregen. Intussen was vanaf 1822 aan de band met de abdij van Tongerlo een einde gekomen toen Martinus Luijkx de eerste wereldlijke pastoor werd in Nispen. Mogelijk dat deze pastoor ook de initiatiefnemer was voor de Donatusverering in Nispen. Sinds 1830 was namelijk aan de pastoor van Nispen toestemming verleend om de relieken van Donatus te laten vereren. De foto toont een deel van het beeld van Donatus in de hal van de toren van de kerk H. Maria Hemelvaart te Nispen. Het Donatusbeeld komt oorspronkelijk uit de toegangspoort van de voormalige Donatusschool aan de Dorpsstraat. Om verder te lezen ■ J.C.M. de Jong, Donatus in Nispen, in: Jaarboek Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen 2002, jrg. 10, 2002 ■ C.M.A.J. Uijtdewilligen, Van protestants tot katholiek kerkgebouw. De Nispense katholieken willen hun kerk terug (1797-1828), in: Jaarboek 1993 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 1, 1993
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring