Nieuwe altaren in de kerk In 1459 werd een altaar in de Nispense kerk gesticht ter ere van de heilige Nicolaas, patroon van de kooplieden en schippers. Mogelijk had dit te maken met de turfhandel in de streek rond Nispen. In datzelfde jaar werd ook een altaar gesticht ter ere van Sint Antonius met zijn varken, patroon van de landbouwers en werd een perceel naast de kerk in gebruik genomen als parkeerplaats voor wagens bij kerkelijke plechtigheden zoals uitvaarten en huwelijken. Zorg voor de medemens vond haar oorsprong vaak in de armenzorg. In de parochie Nispen kende men daarvoor de ‘Tafel van de H. Geest van Nispen en Essen’. Uit onderzoek blijkt dat dit orgaan al in 1420 actief was. Om verder te lezen ■ M. Vermunt, Archeologisch onderzoek naar de kerk van Nispen, in: Jaarboek 2017 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 25, 2017
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring
Hoge en Late Middeleeuwen 1000 - 1500
1459
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
1459
Hoge en Late Middeleeuwen 1000 - 1500
Nieuwe altaren in de kerk In 1459 werd een altaar in de Nispense kerk gesticht ter ere van de heilige Nicolaas, patroon van de kooplieden en schippers. Mogelijk had dit te maken met de turfhandel in de streek rond Nispen. In datzelfde jaar werd ook een altaar gesticht ter ere van Sint Antonius met zijn varken, patroon van de landbouwers en werd een perceel naast de kerk in gebruik genomen als parkeerplaats voor wagens bij kerkelijke plechtigheden zoals uitvaarten en huwelijken. Zorg voor de medemens vond haar oorsprong vaak in de armenzorg. In de parochie Nispen kende men daarvoor de ‘Tafel van de H. Geest van Nispen en Essen’. Uit onderzoek blijkt dat dit orgaan al in 1420 actief was. Om verder te lezen ■ M. Vermunt, Archeologisch onderzoek naar de kerk van Nispen, in: Jaarboek 2017 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 25, 2017
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring