Oprichting van het Cloveniersgilde Sint Kristoffel Stadhouder prins Frederik Hendrik van Oranje-Nassau (zie afbeelding), heer van de baronie van Breda waaronder Nispen viel, verleende op 6 april 1628 aan de inwoners van Nispen, Borteldonk en Rietgoor het ‘octrooi’ voor de oprichting van het Cloveniersgilde van de Bus. Het octrooi, zeg maar de stichtingsakte, bevat een aantal artikelen waarin is vastgelegd waaraan de gildeleden zich moeten houden: rechten en plichten van het gilde tegenover; het wereldlijk gezag, het bestuur, de broederplicht en het onderling gedrag, financiële bepalingen (boetes, trouwgeld, doodschuld e.d.) en allerlei regelingen betreffende schieten, koning en keizer etc.te gaan. De naam ‘cloveniers’ duidt op de personen die een ‘clover’ (een musketgeweer) hanteren. Een andere naam voor clover was ‘bus’. De Nispenaren wilden graag zo´n gilde met deze uitrusting ter verhoging van de veiligheid in en het dorp en de gehuchten. Het vormde een soort burgerwacht. Het gilde droeg de naam Sint Kristoffel, een patroonheilige. Het gilde heeft bijna 200 jaar een huis in eigendom gehad waar nu het pand Essenseweg 1 staat. Het werd pas in 1849 verkocht aan smid Antonie van de Leur.
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring
Gouden Eeuw 1600 - 1700
1628
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
1628
Gouden Eeuw 1600 - 1700
Oprichting van het Cloveniersgilde Sint Kristoffel Stadhouder prins Frederik Hendrik van Oranje- Nassau (zie afbeelding), heer van de baronie van Breda waaronder Nispen viel, verleende op 6 april 1628 aan de inwoners van Nispen, Borteldonk en Rietgoor het ‘octrooi’ voor de oprichting van het Cloveniersgilde van de Bus. Het octrooi, zeg maar de stichtingsakte, bevat een aantal artikelen waarin is vastgelegd waaraan de gildeleden zich moeten houden: rechten en plichten van het gilde tegenover; het wereldlijk gezag, het bestuur, de broederplicht en het onderling gedrag, financiële bepalingen (boetes, trouwgeld, doodschuld e.d.) en allerlei regelingen betreffende schieten, koning en keizer etc.te gaan. De naam ‘cloveniers’ duidt op de personen die een ‘clover’ (een musketgeweer) hanteren. Een andere naam voor clover was ‘bus’. De Nispenaren wilden graag zo´n gilde met deze uitrusting ter verhoging van de veiligheid in en het dorp en de gehuchten. Het vormde een soort burgerwacht. Het gilde droeg de naam Sint Kristoffel, een patroonheilige. Het gilde heeft bijna 200 jaar een huis in eigendom gehad waar nu het pand Essenseweg 1 staat. Het werd pas in 1849 verkocht aan smid Antonie van de Leur.
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring