Oprichting Onderling Kunstgenot Nadat in de negentiende eeuw al verenigingen waren ontstaan zoals de schutterijen Bouwmans Eendracht en Wilhelm Tell kwam door verschillende sociaal-economische ontwikkelingen vooral na de Eerste Wereldoorlog het verenigingsleven tot grote bloei.Er ontstonden tal van nieuwe verenigingen. Zo werden in 1919 toneelvereniging Onderling Kunstgenot en duivenvereniging Vol Verwachting opgericht en twee jaar later voetbalvereniging NSV. In 1923 ontstond de reeds lang verdwenen harmonie Excelsior, een jaar later gevolgd door de nu nog bestaande harmonie Sint Caecilia. Om verder te lezen ■ H. Baselier, ‘Tot Onderling Genoegen’. Honderd jaar toneelvereniging ‘Onderling Kunstgenot’ in beeld, in: Jaarboek 2020 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 28, 2020 ■ J.A. Matthijssen, 75 jaar Toneelvereniging Onderling Kunstgenot. 1919-1994, in: Jaarboek 1994 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 2, 1994
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring
Eerste helft twintigste eeuw 1900 - 1950
1919
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
1919
Eerste helft twintigste eeuw 1900 - 1950
Oprichting Onderling Kunstgenot Nadat in de negentiende eeuw al verenigingen waren ontstaan zoals de schutterijen Bouwmans Eendracht en Wilhelm Tell kwam door verschillende sociaal-economische ontwikkelingen vooral na de Eerste Wereldoorlog het verenigingsleven tot grote bloei.Er ontstonden tal van nieuwe verenigingen. Zo werden in 1919 toneelvereniging Onderling Kunstgenot en duivenvereniging Vol Verwachting opgericht en twee jaar later voetbalvereniging NSV. In 1923 ontstond de reeds lang verdwenen harmonie Excelsior, een jaar later gevolgd door de nu nog bestaande harmonie Sint Caecilia. Om verder te lezen ■ H. Baselier, ‘Tot Onderling Genoegen’. Honderd jaar toneelvereniging ‘Onderling Kunstgenot’ in beeld, in: Jaarboek 2020 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 28, 2020 ■ J.A. Matthijssen, 75 jaar Toneelvereniging Onderling Kunstgenot. 1919-1994, in: Jaarboek 1994 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 2, 1994
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring