Oprichting van het Sint Jorisgilde De eerste verenigingen die zijn ontstaan in het dorp zullen waarschijnlijk wel de aan de kerk gelieerde organisaties zijn geweest. We kunnen hierbij denken aan een kerkkoor of een broederschap. Daaraan in oorsprong verwant zijn de zogenaamde gilden. Zo werd op 15 april 1451 het Sint Jorisgilde opgericht. De patroonheilige Sint Joris was in de Middeleeuwen populair. Het gilde hanteerde de ´voetboog´. Dit is een zware niet zo gemakkelijk hanteerbare boog, die gespannen moet worden met behulp van de voet, vandaar de naam. Het gilde beschikte over een ´kaart´, een reglement met de rechten en verplichtingen. Bij eventuele conflicten tussen de leden kon een beroep worden gedaan op het hoofdgilde in Leuven. Leuven was de voormalige hoofdstad van het hertogdom Brabant. In de zeventiende eeuw bestond het gilde nog. Om verder te lezen ■ H. Klaassen. Een communiebank, een gilde en een akte, in: Jaarboek 2019 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 27, 2019
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring
Hoge en Late Middeleeuwen 1000 - 1500
1451
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
1451
Hoge en Late Middeleeuwen 1000 - 1500
Oprichting van het Sint Jorisgilde De eerste verenigingen die zijn ontstaan in het dorp zullen waarschijnlijk wel de aan de kerk gelieerde organisaties zijn geweest. We kunnen hierbij denken aan een kerkkoor of een broederschap. Daaraan in oorsprong verwant zijn de zogenaamde gilden. Zo werd op 15 april 1451 het Sint Jorisgilde opgericht. De patroonheilige Sint Joris was in de Middeleeuwen populair. Het gilde hanteerde de ´voetboog´. Dit is een zware niet zo gemakkelijk hanteerbare boog, die gespannen moet worden met behulp van de voet, vandaar de naam. Het gilde beschikte over een ´kaart´, een reglement met de rechten en verplichtingen. Bij eventuele conflicten tussen de leden kon een beroep worden gedaan op het hoofdgilde in Leuven. Leuven was de voormalige hoofdstad van het hertogdom Brabant. In de zeventiende eeuw bestond het gilde nog. Om verder te lezen ■ H. Klaassen. Een communiebank, een gilde en een akte, in: Jaarboek 2019 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 27, 2019
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring