Oudste bewoning Geleidelijk aan begonnen mensen zich permanent op bepaalde plekken te vestigen om daar landbouw- en veeteeltactiviteiten te gaan ondernemen. In het uiterste zuiden van Nederland begon deze ontwikkeling ongeveer 5.000 jaar voor Christus. De momenteel oudst bekende sporen van bewoning in Nispens gebied dateren van veel latere datum. Tijdens archeologisch onderzoek in 2015 aan de Essenseweg-Rozenakker werden daar sporen van een boerderij teruggevonden die waarschijnlijk dateert uit het midden van de Ijzertijd (700 tot 12 voor Christus) Bij een van de kuiltjes werden daarnaast scherven van aardewerk uit de Ijzertijd gevonden. Op de foto een verkleuring in de grond waar een paal van de boerderijconstructie gestaan heeft. Om verder te lezen ■ H. Klaassen, Een Ijzertijdwoning te Nispen, in: Jaarboek 2015 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 23, 2015 ■ M. Vermunt, De rijke voorgeschiedenis van Nispen; Opgravingen aan de Essenseweg, in: Jaarboek 2016 De Ghulden Roos, jrg. 76, 2016
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring
Oudheid 3000 v.Chr - 500 n.Chr
-350
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
-350
Oudste bewoning Geleidelijk aan begonnen mensen zich permanent op bepaalde plekken te vestigen om daar landbouw- en veeteeltactiviteiten te gaan ondernemen. In het uiterste zuiden van Nederland begon deze ontwikkeling ongeveer 5.000 jaar voor Christus. De momenteel oudst bekende sporen van bewoning in Nispens gebied dateren van veel latere datum. Tijdens archeologisch onderzoek in 2015 aan de Essenseweg-Rozenakker werden daar sporen van een boerderij teruggevonden die waarschijnlijk dateert uit het midden van de Ijzertijd (700 tot 12 voor Christus) Bij een van de kuiltjes werden daarnaast scherven van aardewerk uit de Ijzertijd gevonden. Op de foto een verkleuring in de grond waar een paal van de boerderijconstructie gestaan heeft. Om verder te lezen ■ H. Klaassen, Een Ijzertijdwoning te Nispen, in: Jaarboek 2015 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 23, 2015 ■ M. Vermunt, De rijke voorgeschiedenis van Nispen; Opgravingen aan de Essenseweg, in: Jaarboek 2016 De Ghulden Roos, jrg. 76, 2016
Oudheid 3000 v.Chr - 500 n.Chr
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring