Oudste sporen van menselijke aanwezigheid In de periode na de laatste Ijstijd, de Midden Steentijd, leefden mensen in onze streken van de opbrengsten van de natuur door te jagen en voedsel te verzamelen. Ze hadden geen vaste woonplaats en trokken meestal rond. In het gebied wat nu de gemeente Roosendaal is, zijn op verschillende plekken voorwerpen gevonden die dateren uit de Midden Steentijd. Het op dit moment oudst bekende spoor van de aanwezigheid van mensen in het gebied wat we nu Nispen noemen, dateert uit circa 7.000 voor Christus. In 1980 is bij de Bansloot - de sloot (zie foto) bij Broekakker die ooit de grens vormde tussen Nispen en Essen en tegenwoordig tussen Nederland en België - een werktuig gevonden van vuursteen. Ijzer bestond in deze tijd nog niet. Omdat vuursteen heel hard is, kon men daar bijlen, speerpunten en messen van maken.
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring
Prehistorie 10000 v.Chr - 3000 v.Chr
-7000
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Oudste sporen van menselijke aanwezigheid In de periode na de laatste Ijstijd, de Midden Steentijd, leefden mensen in onze streken van de opbrengsten van de natuur door te jagen en voedsel te verzamelen. Ze hadden geen vaste woonplaats en trokken meestal rond. In het gebied wat nu de gemeente Roosendaal is, zijn op verschillende plekken voorwerpen gevonden die dateren uit de Midden Steentijd. Het op dit moment oudst bekende spoor van de aanwezigheid van mensen in het gebied wat we nu Nispen noemen, dateert uit circa 7.000 voor Christus. In 1980 is bij de Bansloot - de sloot (zie foto) bij Broekakker die ooit de grens vormde tussen Nispen en Essen en tegenwoordig tussen Nederland en België - een werktuig gevonden van vuursteen. Ijzer bestond in deze tijd nog niet. Omdat vuursteen heel hard is, kon men daar bijlen, speerpunten en messen van maken.
-7.000
Prehistorie 10000 v.Chr - 3000 v.Chr
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring