Romeinse boerderij Op Rozenakker zijn sporen teruggevonden van een boerderij die dateert uit ongeveer 150 na Christus. Het betrof een grote boerderij met een potstal. Dat was een verdiept deel waarin de mest van het vee werd bewaard. Vermoedelijk was de Romeinse boerderij zo’n 30 meter lang en 7 meter breed. Naast deze boerderij zijn eveneens stukjes van Romeins aardewerk teruggevonden en een Romeinse veiligheidsspeld waarmee mensen hun omslagmantel vastmaakten. Zo’n speld heette in de taal van de Romeinen, het Latijn, een ‘fibula’. Naast Rozenakker zijn ook in de Turftuin bij de kerk sporen teruggevonden die uit de Romeinse tijd stammen. Heel misschien was er in deze tijd al sprake van een klein dorpje wat later Nispen werd genoemd. Maar op basis van de vondsten die tot nu toe zijn gevonden, is dit niet zeker aan te geven. Om verder te lezen ■ H. Klaassen, Een Ijzertijdwoning te Nispen, in: Jaarboek 2015 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 23, 2015 ■ M. Vermunt, De rijke voorgeschiedenis van Nispen; Opgravingen aan de Essenseweg, in: Jaarboek 2016 De Ghulden Roos, jrg. 76, 2016
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring
Oudheid 3000 v.Chr - 500 n.Chr
150
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Oudheid 3000 v.Chr - 500 n.Chr
150
Romeinse boerderij Op Rozenakker zijn sporen teruggevonden van een boerderij die dateert uit ongeveer 150 na Christus. Het betrof een grote boerderij met een potstal. Dat was een verdiept deel waarin de mest van het vee werd bewaard. Vermoedelijk was de Romeinse boerderij zo’n 30 meter lang en 7 meter breed. Naast deze boerderij zijn eveneens stukjes van Romeins aardewerk teruggevonden en een Romeinse veiligheidsspeld waarmee mensen hun omslagmantel vastmaakten. Zo’n speld heette in de taal van de Romeinen, het Latijn, een ‘fibula’. Naast Rozenakker zijn ook in de Turftuin bij de kerk sporen teruggevonden die uit de Romeinse tijd stammen. Heel misschien was er in deze tijd al sprake van een klein dorpje wat later Nispen werd genoemd. Maar op basis van de vondsten die tot nu toe zijn gevonden, is dit niet zeker aan te geven. Om verder te lezen ■ H. Klaassen, Een Ijzertijdwoning te Nispen, in: Jaarboek 2015 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 23, 2015 ■ M. Vermunt, De rijke voorgeschiedenis van Nispen; Opgravingen aan de Essenseweg, in: Jaarboek 2016 De Ghulden Roos, jrg. 76, 2016
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring