Roosendaal wordt een zelfstandige parochie In 1459 werd een altaar in de Nispense kerk gesticht ter ere van de heilige Nicolaas, patroon van de kooplieden en schippers. Mogelijk had dit te maken met de turfhandel in de streek rond Nispen. In datzelfde jaar werd ook een altaar gesticht ter ere van Sint Antonius met zijn varken, patroon van de landbouwers en werd een perceel naast de kerk in gebruik genomen als parkeerplaats voor wagens bij kerkelijke plechtigheden zoals uitvaarten en huwelijken. Zorg voor de medemens vond veelal haar oorsprong in de armenzorg. In de parochie Nispen kende men daartoe de Tafel van de H. Geest van Nispen en Essen welke deze functie reeds in 1420 uitoefende. Om verder te lezen ■ C.M.A.J. Uijtdewilligen, De parochie Nispen. Een geschiedenis van eeuwen, in: Jaarboek 2002 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 10, 2002
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring
Renaissance 1500 - 1600
1510
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
1510
Renaissance 1500 - 1600
Roosendaal wordt een zelfstandige parochie In 1459 werd een altaar in de Nispense kerk gesticht ter ere van de heilige Nicolaas, patroon van de kooplieden en schippers. Mogelijk had dit te maken met de turfhandel in de streek rond Nispen. In datzelfde jaar werd ook een altaar gesticht ter ere van Sint Antonius met zijn varken, patroon van de landbouwers en werd een perceel naast de kerk in gebruik genomen als parkeerplaats voor wagens bij kerkelijke plechtigheden zoals uitvaarten en huwelijken. Zorg voor de medemens vond veelal haar oorsprong in de armenzorg. In de parochie Nispen kende men daartoe de Tafel van de H. Geest van Nispen en Essen welke deze functie reeds in 1420 uitoefende. Om verder te lezen ■ C.M.A.J. Uijtdewilligen, De parochie Nispen. Een geschiedenis van eeuwen, in: Jaarboek 2002 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 10, 2002
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring