Slot Moerendaal en familie Rubens De turfhandel is mogelijk van invloed geweest op het ontstaan van het kasteeltje in het gebied Moerendaal. In 1336 werd Jacob van Moerdale vermeld als eerst bekende eigenaar van de gronden en de gebouwen. Uiteindelijk kwam het landgoed in het bezit van de familie Pypelinckx. Maria Pypelinckx, moeder van de schilder Peter Paul Rubens, erfde in 1583 de goederen van haar vader. In 1610 was Filips Rubens, de broer van de schilder, eigenaar. Op een detail van een schilderij hierboven te zien, bevindt zich uiterst links Peter Paul Rubens en rechts van hem zijn broer Filips Rubens. Na de dood van Filips ging Moerendaal diverse keren in andere handen over. Midden zeventiende eeuw was het kasteeltje onder andere door oorlogsgeweld reeds zodanig vervallen dat het gesloopt werd. De gronden werden in 1676 verkaveld en kwamen in handen van plaatselijke bewoners. In de winter van 1991-1992 heeft de Roosendaalse heemkundekring enkele opgravingen waarbij op resten van kasteel Moerendaal werd gestuit. In de zomer van 1992 vond verder archeologisch onderzoek plaats, waaronder een bodemweerstandsonderzoek. Duidelijk werd toen dat er onder de grond nog meerdere restanten van het slotje aanwezig zijn. Tegenwoordig is waterschap Brabantse Delta eigenaar van het perceel met de restanten van het kasteel. Om de afmetingen van het hoofdgebouw inzichtelijk te maken is een beukenhaag geplant. Om verder te lezen ■ H. Baselier, Moerendaal onder het maaiveld, in: Jaarboek 2007 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 15, 2007
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring
Renaissance 1500 - 1600
1583
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
1583
Renaissance 1500 - 1600
Slot Moerendaal en familie Rubens De turfhandel is mogelijk van invloed geweest op het ontstaan van het kasteeltje in het gebied Moerendaal. In 1336 werd Jacob van Moerdale vermeld als eerst bekende eigenaar van de gronden en de gebouwen. Uiteindelijk kwam het landgoed in het bezit van de familie Pypelinckx. Maria Pypelinckx, moeder van de schilder Peter Paul Rubens, erfde in 1583 de goederen van haar vader. In 1610 was Filips Rubens, de broer van de schilder, eigenaar. Op een detail van een schilderij hierboven te zien, bevindt zich uiterst links Peter Paul Rubens en rechts van hem zijn broer Filips Rubens. Na de dood van Filips ging Moerendaal diverse keren in andere handen over. Midden zeventiende eeuw was het kasteeltje onder andere door oorlogsgeweld reeds zodanig vervallen dat het gesloopt werd. De gronden werden in 1676 verkaveld en kwamen in handen van plaatselijke bewoners. In de winter van 1991-1992 heeft de Roosendaalse heemkundekring enkele opgravingen waarbij op resten van kasteel Moerendaal werd gestuit. In de zomer van 1992 vond verder archeologisch onderzoek plaats, waaronder een bodemweerstandsonderzoek. Duidelijk werd toen dat er onder de grond nog meerdere restanten van het slotje aanwezig zijn. Tegenwoordig is waterschap Brabantse Delta eigenaar van het perceel met de restanten van het kasteel. Om de afmetingen van het hoofdgebouw inzichtelijk te maken is een beukenhaag geplant. Om verder te lezen ■ H. Baselier, Moerendaal onder het maaiveld, in: Jaarboek 2007 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 15, 2007
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring