Uitbreiding van de kerk Rond 1427 werd de kerk vergroot en kreeg het gebouw ook twee zijbeuken. De toen ontstane kerk zou gedurende 500 jaar grotendeels op deze wijze in stand blijven. Dat de kerk in de Middeleeuwen steeds verder werd uitgebreid zal er ook mee te maken hebben gehad dat de parochie Nispen belangrijk was voor veel gelovigen in de streek. Tijdens archeologische onderzoeken in 2014 werden de funderingen van de voormalige kerk teruggevonden. De opgemetselde muur links op de foto was de muur van de uitgebreide kerk. Om verder te lezen ■ M. Vermunt, Archeologisch onderzoek naar de kerk van Nispen, in: Jaarboek 2016 De Ghulden Roos, jrg. 76, 2016 ■ M. Vermunt, Archeologisch onderzoek naar de kerk van Nispen, in: Jaarboek 2017 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 25, 2017
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring
Hoge en Late Middeleeuwen 1000 - 1500
1427
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
1427
Hoge en Late Middeleeuwen 1000 - 1500
Uitbreiding van de kerk Rond 1427 werd de kerk vergroot en kreeg het gebouw ook twee zijbeuken. De toen ontstane kerk zou gedurende 500 jaar grotendeels op deze wijze in stand blijven. Dat de kerk in de Middeleeuwen steeds verder werd uitgebreid zal er ook mee te maken hebben gehad dat de parochie Nispen belangrijk was voor veel gelovigen in de streek. Tijdens archeologische onderzoeken in 2014 werden de funderingen van de voormalige kerk teruggevonden. De opgemetselde muur links op de foto was de muur van de uitgebreide kerk. Om verder te lezen ■ M. Vermunt, Archeologisch onderzoek naar de kerk van Nispen, in: Jaarboek 2016 De Ghulden Roos, jrg. 76, 2016 ■ M. Vermunt, Archeologisch onderzoek naar de kerk van Nispen, in: Jaarboek 2017 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 25, 2017
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring