Vroegste geschiedenis Zo'n miljoen jaar geleden lag het huidige Nispen aan de Noordzeekust in het mondingsgebied van de Maas. Het gebied maakte deel uit van een slikken- en schorrenlandschap. In de jongste ijstijd (het Weichselien), die dateerde van circa 80.000 jaar voor Christus tot ongeveer 10.500 jaar voor Christus, werd de streek bedekt met stuifzand. Na afloop van deze ijstijd werd het klimaat warmer. Het toendra-landschap uit de koude periode verdween grotendeels en er gingen meer bomen en planten groeien. Ook werd door het smelten van de ijsgletsers natter in Europa waardoor in onze omgeving beekdalen ontstonden en op sommige plekken veen werd gevormd. Vanuit zuidelijke richting bij het tegenwoordige Belgische Achterbroek liep door het gebied een watertje dat door het vrij lage landschap stroomde: de huidige Molenbeek.
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring
Prehistorie 10000 v.Chr - 3000 v.Chr
-10.000
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Vroegste geschiedenis Zo'n miljoen jaar geleden lag het huidige Nispen aan de Noordzeekust in het mondingsgebied van de Maas. Het gebied maakte deel uit van een slikken- en schorrenlandschap. In de jongste ijstijd (het Weichselien), die dateerde van circa 80.000 jaar voor Christus tot ongeveer 10.500 jaar voor Christus, werd de streek bedekt met stuifzand. Na afloop van deze ijstijd werd het klimaat warmer. Het toendra-landschap uit de koude periode verdween grotendeels en er gingen meer bomen en planten groeien. Ook werd door het smelten van de ijsgletsers natter in Europa waardoor in onze omgeving beekdalen ontstonden en op sommige plekken veen werd gevormd. Vanuit zuidelijke richting bij het tegenwoordige Belgische Achterbroek liep door het gebied een watertje dat door het vrij lage landschap stroomde: de huidige Molenbeek.
-10.000
Prehistorie 10000 v.Chr - 3000 v.Chr
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring