1828 Katholieken krijgen geheel kerkgebouw in bezit
In het begin van de negentiende eeuw waren er in Nispen tenslotte nog zo weinig protestanten aanwezig dat de katholieken in 1828 het gehele kerkgebouw in handen kregen. Intussen was vanaf 1822 aan de band met de abdij van Tongerlo een einde gekomen toen Martinus Luijkx de eerste wereldlijke pastoor werd in Nispen. Mogelijk dat deze pastoor ook de initiatiefnemer was voor de Donatusverering in Nispen. Sinds 1830 was namelijk aan de pastoor van Nispen toestemming verleend om de relieken van Donatus te laten vereren.


vorige | volgende