1851 Nieuwe poging tot zelfstandigheid
In 1851 vond een nieuwe poging van de Nispenaren plaats om zich af te scheiden van Roosendaal. Het verzoek werd gemotiveerd als zou Nispen een bevolking van 1000 zielen met een eigen kerk en school hebben, de afstand van Roosendaal, de specifieke functie van Nispen als grensplaats in oorlogstijd en de onevenredige verdeling van de lasten. Het gemeentebestuur wist met succes deze argumenten te weerleggen. Van de 1000 zielen van Nispen waren velen meer op Roosendaal georiënteerd, de lasten voor burgers uit Nispen bleken lager als die voor de Roosendaalse burgerij en Nispen zou financieel voordeel hebben bij aanleg en onderhoud van een grindweg tussen Roosendaal en Nispen. Intussen was de omvang van het dorp nagenoeg onveranderd gebleven.


vorige | volgende