1854 Aanleg spoorlijn langs Nispen
Voor Nederlandse begrippen zag de Nispense dorpsbewoners al heel vroeg treinen voorbij rijden. Op 26 juni 1854 werd de lijn Antwerpen-Roosendaal met veel feestvertoon geopend. Een week later begint de dagelijkse treinenloop met drie treinen in beide richtingen. Wegens het geringe inwoneraantal kwam de spoorwegmaatschappij niet op de gedachte om een halte in de buurt van Nispen aan te leggen. In 1880 was er even sprake van een verplaatsing van douaneactiviteiten bij "het spoor" van Roosendaal naar Nispen. Na veel geharrewar werd besloten af te zien van een apart station bij Nispen. Hoewel er in de daaropvolgende jaren, vooral vanuit agrarische hoek, pogingen werden gedaan om een halte te verkrijgen is dit nooit gerealiseerd.


vorige | volgende