Colofon

Deze Canon van Nispen is gemaakt door Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen.


Voor de opzet en vormgeving van deze website hebben wij ons laten inspireren door diverse websites zoals entoen.nu, de canonvanlimburg.nl en de tijdmachineoosterhout.nl.


Voor opmerkingen met betrekking tot gebruik van afbeeldingen en verwijzingen naar andere websites verwijzen wij u naar onze colofon op www.heemkundenispen.nl.