De canon van Nispen
Ontdek het lange en kleurrijke verleden van ons dorp

Ontdek meer over dit tijdvak

Om verder te lezen

■ H. Klaassen, De oorkonde van Nispen, in: Jaarboek 2015 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 23, 2015
K.A.H.W. Leenders, Nispen in het dal van de Roosendaalse beek, in: Jaarboek 2007 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 15, 2007

K.A.H.W. Leenders, Sporen in het landschap; Vijf eeuwen turfwinning tussen Wuustwezel en Roosendaal, Provinciebestuur Antwerpen, 2012

■ K.A.H.W. Leenders, Verdwenen venen; Een onderzoek naar de ligging en exploitatie van thans verdwenen venen in het gebied tussen Antwerpen, Turnhout, Geertruidenberg en Willemstad 1250-1750; Actualisering 2013, Pictures Publishers, Woudrichem, 2013

■ J. Vanden Borre, De oudste geschiedenis van Nispen blootgelegd; De resultaten van het archeologisch onderzoek bij Oostmoer, in: Jaarboek 2007 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 15, 2007

■ M. Vermunt, Archeologisch onderzoek naar de kerk van Nispen, in: Jaarboek 2016 De Ghulden Roos, jrg. 76, 2016

■ Weg van de Turf, Werkgroep Herleving Turfhistorie West-Brabant


Websites

Archeologische vondsten in Nederland: archeologie.erfgoedthesaurus.nl

De abdij van Tongerlo: www.tongerlo.org

Turfhistorie in de grensstreek: www.wegvandeturf.nl


Er op uit

Nispen: Turftuin naast de kerk. In dit park vindt u opgemetselde muurtjes en paden die aangeven waar de funderingen van de vroegere kerk en de oudere versies hebben gelegen

Nispen: restanten turfvaart aan Nigtestraat, Zandschel, Oude Turfvaartsestraat en Turfvaartsestraat. In 2017 wordt een reconstructie van het aquaduct over de Molenbeek gerealiseerd. Naast de kerk bevindt zich de Turftuin waar het proces van turfvorming is nagebootst.  

Schijf:  In het Heemhuys in het centrum van Schijf kunt u informatie vinden over de turfhistorie van Schijf en omgeving: www.5vanschijf.nl/Historie/HetHeemhuys.aspx

Roosendaal: www.roosendaal.nl

Essen: www.essen.be

Kalmthout: www.kalmthout.be

Zundert: www.zundert.nl

Tongerlo: www.westerlo.be

Breda: www.breda.nlHoge en Late Middeleeuwen

1000 - 1500

vroege middeleeuwen

1000

renaissancetijd en 16e eeuw

1500

1250

1015 1157 1260 1287 1350 1427 1449 1451 1459

1125

1375