De canon van Nispen
Ontdek het lange en kleurrijke verleden van ons dorp

Ontdek meer over dit tijdvak

Om verder te lezen
■ H. Klaassen, Een Ijzertijdwoning te Nispen, in: Jaarboek 2015 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 23, 2015

■ M. Vermunt, De rijke voorgeschiedenis van Nispen; Opgravingen aan de Essenseweg, in: Jaarboek 2016 De Ghulden Roos, jrg. 76, 2016


Websites

Over landschapsgeschiedenis van Nederland: www.geologievannederland.nl

Archeologische vondsten in Nederland: archeologie.erfgoedthesaurus.nl


Er op uit

Themapark Archeon: ww.archeon.nl

Oudheid

3000 v Chr. - 500 n Chr

prehistorie

-3.000

vroege middeleeuwen

500

-350 150

-1.125