De canon van Nispen
Ontdek het lange en kleurrijke verleden van ons dorp

Ontdek meer over dit tijdvak

Om verder te lezen

H. Baselier, Moerendaal onder het maaiveld, in: Jaarboek 2007 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 15,  2007


Websites

De schilder Peter Paul Rubens: www.rubensonline.be


Er op uit

Het woonhuis-museum van schilder Peter Paul Rubens in Antwerpen: www.rubenshuis.be

Nispen: Het natuurgebied Moerendaal aan de MolenbeekRenaissancetijd

 1500 - 1600

1575

1600

1550

1525

1500

1510 1525 1583 hoge en late middeleeuwen gouden eeuw en 17e eeuw 1593