De canon van Nispen
Ontdek het lange en kleurrijke verleden van ons dorp

Ontdek meer over dit tijdvak

Om verder te lezen
■ J. Vanden Borre, De oudste geschiedenis van Nispen blootgelegd; De resultaten van het archeologisch onderzoek bij Oostmoer, in: Jaarboek 2007 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 15, 2007


Websites

Over landschapsgeschiedenis van Nederland: www.geologievannederland.nl

Archeologische vondsten in Nederland: archeologie.erfgoedthesaurus.nl


Er op uit

Themapark Archeon: www.archeon.nl

Vroege Middeleeuwen

 500 - 1000

oudheid

500

750

hoge en late middeleeuwen

1000

625

875
800 950