Basisonderwijs In 1985 integreerden kleuter- en lageronderwijs tot basisonderwijs en werd de voormalige jongensschool aan de Bergsebaan, waar vanaf 1971 waren hier de kleuters gehuisvest na de start van het gemengd lager onderwijs, als dorpshuis in gebruik genomen. De Sint Antoniusschool heette voortaan De Linde. Het kloostergedeelte van het complex was eind jaren 60 een gezinsvervangend tehuis en behield deze functie tot 1996. Plannen om dit beeldbepalende gebouw te bestemmen tot een instelling voor beschermd wonen werden steeds uitgesteld en uiteindelijk afgeblazen. In 2003 volgde de sloop van laatste restant van het kloostergedeelte en daarmee verdween een markant gebouw in het dorp. Begin 21e eeuw werden plannen ontwikkeld voor de invulling van de vrijgekomen ruimte van het voormalige klooster en het gebied rondom de kerk. Uiteindelijk hebben deze geresulteerd in de bouw van starterswoningen vóór het schoolgebouw. Om verder te lezen ■ H. Baselier e.a., Donatus en Antonius onder de Linde. 75 jaar onderwijs in Nispen. Nispen, Basisschool De Linde, 2001
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring
Tweede helft twintigste eeuw 1950 - heden
1985
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
1985
Tweede helft twintigste eeuw 1950 - heden
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring
Basisonderwijs In 1985 integreerden kleuter- en lageronderwijs tot basisonderwijs en werd de voormalige jongensschool aan de Bergsebaan, waar vanaf 1971 waren hier de kleuters gehuisvest na de start van het gemengd lager onderwijs, als dorpshuis in gebruik genomen. De Sint Antoniusschool heette voortaan De Linde. Het kloostergedeelte van het complex was eind jaren 60 een gezinsvervangend tehuis en behield deze functie tot 1996. Plannen om dit beeldbepalende gebouw te bestemmen tot een instelling voor beschermd wonen werden steeds uitgesteld en uiteindelijk afgeblazen. In 2003 volgde de sloop van laatste restant van het kloostergedeelte en daarmee verdween een markant gebouw in het dorp. Begin 21e eeuw werden plannen ontwikkeld voor de invulling van de vrijgekomen ruimte van het voormalige klooster en het gebied rondom de kerk. Uiteindelijk hebben deze geresulteerd in de bouw van starterswoningen vóór het schoolgebouw. Om verder te lezen ■ H. Baselier e.a., Donatus en Antonius onder de Linde. 75 jaar onderwijs in Nispen. Nispen, Basisschool De Linde, 2001