Borteldonksestraat De straat die nu bekend staat als ‘Borteldonksestraat’ werd in 1863 vermeld als ‘Heistraat’. Omdat aan het zandpad tussen de Nispenseweg en de Oude Turfvaartsestraat in 1976 een woning werd gebouwd, achtte de gemeente het wenselijk om een naam vast te stellen voor deze straat. Op 8 september 1976 besloten burgemeester en wethouders van Roosendaal en Nispen tot de naam ‘Borteldonksestraat’. Een straatnaam die in 1627 al wordt vermeld als ‘de Borteldoncksestraet tegenover ‘t Leengoet’. De naam verwijst naar Borteldonk, de naam voor het gebied tussen Roosendaal en Nispen, in 1327 vermeld als ‘Bortendonc’ en in 1349 als ‘Borteldonc’. Mogelijk is het element ‘bortel’ een samentrekking van ‘berk’ en ‘lo’. ‘Lo’ zou verwijzen naar een bosje. ‘Donk’ is een zandige verheffing in een moerassig terrein. Om verder te lezen ■ C.M.A.J. Uijtdewilligen, Van Adelaarstraat tot Zijlsweide. De straatnamen van Nispen nader bekeken, in: Jaarboek 2004 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 12, 2004
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring
Tweede helft twintigste eeuw 1950 - heden
1976
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
1976
Tweede helft twintigste eeuw 1950 - heden
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring
Borteldonksestraat De straat die nu bekend staat als ‘Borteldonksestraat’ werd in 1863 vermeld als ‘Heistraat’. Omdat aan het zandpad tussen de Nispenseweg en de Oude Turfvaartsestraat in 1976 een woning werd gebouwd, achtte de gemeente het wenselijk om een naam vast te stellen voor deze straat. Op 8 september 1976 besloten burgemeester en wethouders van Roosendaal en Nispen tot de naam ‘Borteldonksestraat’. Een straatnaam die in 1627 al wordt vermeld als ‘de Borteldoncksestraet tegenover ‘t Leengoet’. De naam verwijst naar Borteldonk, de naam voor het gebied tussen Roosendaal en Nispen, in 1327 vermeld als ‘Bortendonc’ en in 1349 als ‘Borteldonc’. Mogelijk is het element ‘bortel’ een samentrekking van ‘berk’ en ‘lo’. ‘Lo’ zou verwijzen naar een bosje. ‘Donk’ is een zandige verheffing in een moerassig terrein. Om verder te lezen ■ C.M.A.J. Uijtdewilligen, Van Adelaarstraat tot Zijlsweide. De straatnamen van Nispen nader bekeken, in: Jaarboek 2004 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 12, 2004