Bosakker Eind jaren 80 van de vorige eeuw werd gestart met bebouwing van het gebied tussen de Dorpsstraat, De Lind en Adelaarstraat. In dit gebied werd ook een klein bedrijventerrein opgenomen. De straat bij de bedrijventerrein werd bij besluit van burgemeester en wethouders van Roosendaal en Nispen op 25 augustus 1992 ‘Bosakker’ genoemd. Voor zover bekend is deze naam niet gebaseerd op een toponiem maar is gekozen voor een ‘akkernaam’ omdat dit goed aansloot bij de andere naburige straten. Mogelijk is de naam geïnspireerd op het wel bekende toponiem ‘Boswei’. Om verder te lezen ■ C.M.A.J. Uijtdewilligen, Van Adelaarstraat tot Zijlsweide. De straatnamen van Nispen nader bekeken, in: Jaarboek 2004 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 12, 2004
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring
Tweede helft twintigste eeuw 1950 - heden
1992
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
1992
Tweede helft twintigste eeuw 1950 - heden
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring
Bosakker Eind jaren 80 van de vorige eeuw werd gestart met bebouwing van het gebied tussen de Dorpsstraat, De Lind en Adelaarstraat. In dit gebied werd ook een klein bedrijventerrein opgenomen. De straat bij de bedrijventerrein werd bij besluit van burgemeester en wethouders van Roosendaal en Nispen op 25 augustus 1992 ‘Bosakker’ genoemd. Voor zover bekend is deze naam niet gebaseerd op een toponiem maar is gekozen voor een ‘akkernaam’ omdat dit goed aansloot bij de andere naburige straten. Mogelijk is de naam geïnspireerd op het wel bekende toponiem ‘Boswei’. Om verder te lezen ■ C.M.A.J. Uijtdewilligen, Van Adelaarstraat tot Zijlsweide. De straatnamen van Nispen nader bekeken, in: Jaarboek 2004 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 12, 2004