Bouw kerktoren en WGK-gebouw De bouw van een nieuwe kerktoren werd in 1958 voltooid en markeerde daarmee ook de afsluiting van de wederopbouwperiode. Op de foto is de torenspits in aanbouw te zien. Het kruis werd met een helicopter op de spits geplaatst. Een ´operatie´ die toen in de media veel aandacht kreeg. Voor wat betreft de gezondheidszorg kende Nispen al vanaf 1928 een eigen afdeling van het Wit-Gele Kruis. Deze organisatie had in eerste instantie haar ruimte in het kloostergebouw bij de meisjesschool en later nog korte tijd aan de Bergsebaan. In 1958 kon dankzij de hulp en medewerking van veel dorpsbewoners een eigen gebouw in gebruik worden genomen aan de Prins Bernhardstraat. Vele jaren heeft het gebouw ruimte geboden aan instellingen op het gebied van de gezondheidszorg. Ook verenigingen maakten incidenteel gebruik van de accomodatie. Onze vereniging heeft sinds 2007 het ErfgoedCentrum Nispen in het gebouw gevestigd. Om verder te lezen ■ M.C.J. Broos, Het grootste gebouw in Nispen, in: Jaarboek 2010 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 18, 2010 ■ C.M.A.J. Uijtdewilligen, De kerk Heilige Maria Hemelvaart te Nispen. Een historisch overzicht over de periode 1931-2006, in: Jaarboek 2006 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 14, 2006 ■ M. Verbraak-van Eekelen, De gezondheidszorg in de vorige eeuw, Jaarboek 2001 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 9, 2001
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring
Tweede helft twintigste eeuw 1950 - heden
1958
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
1958
Tweede helft twintigste eeuw 1950 - heden
Bouw kerktoren en WGK-gebouw De bouw van een nieuwe kerktoren werd in 1958 voltooid en markeerde daarmee ook de afsluiting van de wederopbouwperiode. Op de foto is de torenspits in aanbouw te zien. Het kruis werd met een helicopter op de spits geplaatst. Een ´operatie´ die toen in de media veel aandacht kreeg. Voor wat betreft de gezondheidszorg kende Nispen al vanaf 1928 een eigen afdeling van het Wit-Gele Kruis. Deze organisatie had in eerste instantie haar ruimte in het kloostergebouw bij de meisjesschool en later nog korte tijd aan de Bergsebaan. In 1958 kon dankzij de hulp en medewerking van veel dorpsbewoners een eigen gebouw in gebruik worden genomen aan de Prins Bernhardstraat. Vele jaren heeft het gebouw ruimte geboden aan instellingen op het gebied van de gezondheidszorg. Ook verenigingen maakten incidenteel gebruik van de accomodatie. Onze vereniging heeft sinds 2007 het ErfgoedCentrum Nispen in het gebouw gevestigd. Om verder te lezen ■ M.C.J. Broos, Het grootste gebouw in Nispen, in: Jaarboek 2010 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 18, 2010 ■ C.M.A.J. Uijtdewilligen, De kerk Heilige Maria Hemelvaart te Nispen. Een historisch overzicht over de periode 1931-2006, in: Jaarboek 2006 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 14, 2006 ■ M. Verbraak-van Eekelen, De gezondheidszorg in de vorige eeuw, Jaarboek 2001 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 9, 2001
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring