De Lind De gemeente had geconstateerd dat verschillende landwegen die op de Nispenseweg uitkwamen in 1954 nog geen officiële naam hadden. Tot dan toe werden deze panden ook met Nispenseweg aangeduid. Omdat dit tot steeds meer bezwaren leidde, besloot de gemeenteraad van Roosendaal en Nispen op 28 oktober 1954 om de weg vanuit de noordelijke kom van het dorp richting de Bergsebaan, de naam ‘De Lind’ te geven. Dit gebied heette vanoudsher al De Lind, in 1690 vermeld als ‘aan de Linde’. Vermoedelijk is de naam ontstaan als een verwijzing naar een lindeboom die hier ooit gestaan heeft. Om verder te lezen ■ C.M.A.J. Uijtdewilligen, Van Adelaarstraat tot Zijlsweide. De straatnamen van Nispen nader bekeken, in: Jaarboek 2004 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 12, 2004
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring
Tweede helft twintigste eeuw 1950 - heden
1954
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
1954
Tweede helft twintigste eeuw 1950 - heden
De Lind De gemeente had geconstateerd dat verschillende landwegen die op de Nispenseweg uitkwamen in 1954 nog geen officiële naam hadden. Tot dan toe werden deze panden ook met Nispenseweg aangeduid. Omdat dit tot steeds meer bezwaren leidde, besloot de gemeenteraad van Roosendaal en Nispen op 28 oktober 1954 om de weg vanuit de noordelijke kom van het dorp richting de Bergsebaan, de naam ‘De Lind’ te geven. Dit gebied heette vanoudsher al De Lind, in 1690 vermeld als ‘aan de Linde’. Vermoedelijk is de naam ontstaan als een verwijzing naar een lindeboom die hier ooit gestaan heeft. Om verder te lezen ■ C.M.A.J. Uijtdewilligen, Van Adelaarstraat tot Zijlsweide. De straatnamen van Nispen nader bekeken, in: Jaarboek 2004 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 12, 2004
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring