Einde parochie Nispen Eens was Nispen het parochiale middelpunt in het beekdal tussen Kalmthout en Roosendaal. Genoodzaakt door de maatschappelijke ontwikkelingen hield de parochie H. Maria Hemelvaart in 2001 als zelfstandige parochie op te bestaan door fusering met parochie De Ark. Deze parochie is op haar beurt weer ontstaan door fusering van drie parochies in Roosendaal-Zuid. Een eeuwenoude instelling verdween daarmee. De parochie verkocht de pastorie aan woningcoöperatie WSG voor het ontwikkelen van een woonzorgcomplex voor Nispense ouderen. Vanaf 2009 werd het complex De Pastorie daadwerkelijk bewoond. Voor de plaatselijke geloofsgemeenschap H. Maria Hemelvaart vormt sinds het najaar van 2004 het voormalig Rabobankgebouw aan de andere zijde van het Kerkplein het lokale parochiecentrum. Parochie De Ark fuseerde op haar beurt begin 2014 met alle andere parochies in Roosendaal waardoor de nieuwe St. Norbertusparochie ontstond, genoemd naar de Norbertijnen die vanaf 1157 de parochie Nispen bedienden. Om verder te lezen ■ P. Verpalen, Fusie van parochie H. Maria Hemelvaart Nispen, in: Jaarboek 2002 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 10, 2002
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring
Tweede helft twintigste eeuw 1950 - heden
2001
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
2001
Tweede helft twintigste eeuw 1950 - heden
Einde parochie Nispen Eens was Nispen het parochiale middelpunt in het beekdal tussen Kalmthout en Roosendaal. Genoodzaakt door de maatschappelijke ontwikkelingen hield de parochie H. Maria Hemelvaart in 2001 als zelfstandige parochie op te bestaan door fusering met parochie De Ark. Deze parochie is op haar beurt weer ontstaan door fusering van drie parochies in Roosendaal- Zuid. Een eeuwenoude instelling verdween daarmee. De parochie verkocht de pastorie aan woningcoöperatie WSG voor het ontwikkelen van een woonzorgcomplex voor Nispense ouderen. Vanaf 2009 werd het complex De Pastorie daadwerkelijk bewoond. Voor de plaatselijke geloofsgemeenschap H. Maria Hemelvaart vormt sinds het najaar van 2004 het voormalig Rabobankgebouw aan de andere zijde van het Kerkplein het lokale parochiecentrum. Parochie De Ark fuseerde op haar beurt begin 2014 met alle andere parochies in Roosendaal waardoor de nieuwe St. Norbertusparochie ontstond, genoemd naar de Norbertijnen die vanaf 1157 de parochie Nispen bedienden. Om verder te lezen ■ P. Verpalen, Fusie van parochie H. Maria Hemelvaart Nispen, in: Jaarboek 2002 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 10, 2002
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring