Oprichting Stichting Bewonersplatform Nispen Reeds in de jaren 70 van de voorbije eeuw werd een Welzijnscommissie opgericht om als gesprekspartner namens het dorp naar de gemeente toe op te kunnen treden teneinde de Nispense belangen beter te kunnen behartigen. In 1995 werd deze commissie opgevolgd door Stichting Bewonersplatform Nispen.
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring
Tweede helft twintigste eeuw 1950 - heden
1995
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
1995
Tweede helft twintigste eeuw 1950 - heden
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring
Oprichting Stichting Bewonersplatform Nispen Reeds in de jaren 70 van de voorbije eeuw werd een Welzijnscommissie opgericht om als gesprekspartner namens het dorp naar de gemeente toe op te kunnen treden teneinde de Nispense belangen beter te kunnen behartigen. In 1995 werd deze commissie opgevolgd door Stichting Bewonersplatform Nispen.