Project ´De Heerlijckheijd Nispen´ Het verleden van het dorp is nog steeds een inspiratiebron voor activiteiten: onder de naam ‘de Heerlijckheijd Nispen’ werden vanaf 2012 stappen gezet om de leefbaarheid van het dorp te verbeteren. In 2014 en 2015 kregen de plannen concreet vorm door een vernieuwd Kerkplein, een Turftuin en een Openluchttheater. Dat deze plannen niet onopgemerkt bleven, bleek wel toen Nispen tijdens de provinciale wedstrijd ‘De Brabantse Dorpenderby’ op 12 december 2015 met een overweldigende meerderheid tot winnaar werd gekozen door de inwoners uit Noord-Brabant. Door aandacht te besteden aan de cultuurhistorische objecten in en rond Nispen (zoals de turfvaartrestanten) worden de recreatieve en toeristische waarden van het dorp versterkt en daarmee ook de leefbaarheid verbeterd. Daarnaast werd in dezelfde periode gestart met het woningbouwproject Rozenakker voor jongeren op een locatie aan de Essenseweg. Want ook voor een oud dorp geldt `wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!” Om verder te lezen ■ C. Verbraak-van Haperen, Het project ´De Heerlijckheijd Nispen´. De ´Brabantse Dorpen-Derby’, in: Jaarboek 2016 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 24, 2016
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring
Tweede helft twintigste eeuw 1950 - heden
2015
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
2015
Tweede helft twintigste eeuw 1950 - heden
Project ´De Heerlijckheijd Nispen´ Het verleden van het dorp is nog steeds een inspiratiebron voor activiteiten: onder de naam ‘de Heerlijckheijd Nispen’ werden vanaf 2012 stappen gezet om de leefbaarheid van het dorp te verbeteren. In 2014 en 2015 kregen de plannen concreet vorm door een vernieuwd Kerkplein, een Turftuin en een Openluchttheater. Dat deze plannen niet onopgemerkt bleven, bleek wel toen Nispen tijdens de provinciale wedstrijd ‘De Brabantse Dorpenderby’ op 12 december 2015 met een overweldigende meerderheid tot winnaar werd gekozen door de inwoners uit Noord-Brabant. Door aandacht te besteden aan de cultuurhistorische objecten in en rond Nispen (zoals de turfvaartrestanten) worden de recreatieve en toeristische waarden van het dorp versterkt en daarmee ook de leefbaarheid verbeterd. Daarnaast werd in dezelfde periode gestart met het woningbouwproject Rozenakker voor jongeren op een locatie aan de Essenseweg. Want ook voor een oud dorp geldt `wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!” Om verder te lezen ■ C. Verbraak-van Haperen, Het project ´De Heerlijckheijd Nispen´. De ´Brabantse Dorpen- Derby’, in: Jaarboek 2016 Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen, jrg. 24, 2016
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring