Ruilverkaveling Vooral na de Tweede Wereldoorlog vonden er veranderingen in de landbouw plaats die ingrijpende gevolgen hadden voor de bedrijfsvoering waardoor ook het agrarisch landschap veranderde. Reeds in de jaren 70 werd een begin gemaakt met een ruilverkaveling in het gebied Nispen-Schijf welke pas twee decennia later kon worden afgerond. Deze ruilverkaveling zorgde ervoor dat de landbouw efficiënter kon gaan werken. Een keerzijde hiervan was dat daardoor tevens oude perceelsvormen en paden zijn verdwenen. Anderzijds was er ook aandacht voor natuurherstel en -uitbreiding.
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring
Tweede helft twintigste eeuw 1950 - heden
1970
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
1970
Tweede helft twintigste eeuw 1950 - heden
Ruilverkaveling Vooral na de Tweede Wereldoorlog vonden er veranderingen in de landbouw plaats die ingrijpende gevolgen hadden voor de bedrijfsvoering waardoor ook het agrarisch landschap veranderde. Reeds in de jaren 70 werd een begin gemaakt met een ruilverkaveling in het gebied Nispen-Schijf welke pas twee decennia later kon worden afgerond. Deze ruilverkaveling zorgde ervoor dat de landbouw efficiënter kon gaan werken. Een keerzijde hiervan was dat daardoor tevens oude perceelsvormen en paden zijn verdwenen. Anderzijds was er ook aandacht voor natuurherstel en -uitbreiding.
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring