Uitbreiding van het dorp Vanaf de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw vond in langzaam tempo uitbreiding van het dorp plaats, voornamelijk ten noordwesten van de dorpskern in het gebied begrensd door de Dorpsstraat, De Lind, Bergsebaan en de Pastoor van Spaandonklaan. Dit was het uitbreidingsplan ´Kom Nispen´ waarmee rond 1965 werd begonnen. Allereerst werden straten aangelegd die direct grensden aan de Pastoor van Spaandonklaan. Nadat het voetbalveld van NSV was verplaatst naar de Heijbeeksestraat, vond ook in dat gebied bebouwing plaats. Naast gezinswoningen werden bejaardenwoningen gebouwd en kwamen er een hertenkamp en een speelgelegenheid voor kinderen. Vanaf de jaren 80 werd steeds meer richting De Lind opgeschoven met nieuwe straten en bebouwing.
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring
Tweede helft twintigste eeuw 1950 - heden
1965
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
1965
Tweede helft twintigste eeuw 1950 - heden
Uitbreiding van het dorp Vanaf de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw vond in langzaam tempo uitbreiding van het dorp plaats, voornamelijk ten noordwesten van de dorpskern in het gebied begrensd door de Dorpsstraat, De Lind, Bergsebaan en de Pastoor van Spaandonklaan. Dit was het uitbreidingsplan ´Kom Nispen´ waarmee rond 1965 werd begonnen. Allereerst werden straten aangelegd die direct grensden aan de Pastoor van Spaandonklaan. Nadat het voetbalveld van NSV was verplaatst naar de Heijbeeksestraat, vond ook in dat gebied bebouwing plaats. Naast gezinswoningen werden bejaardenwoningen gebouwd en kwamen er een hertenkamp en een speelgelegenheid voor kinderen. Vanaf de jaren 80 werd steeds meer richting De Lind opgeschoven met nieuwe straten en bebouwing.
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring