Verdere in- en uitbreiding dorp Aan het begin van de jaren 90 stonden er in Nispen 450 woningen. In 1991 werd gestart met verdere inbreiding in de dorpskern op basis van het plan Smidsakker (zie de afbeelding uit 1991). Hiermee was nagenoegd het gehele gebied tussen de Dorpsstraat, De Lind en Bergsebaan volgebouwd. In 2001 volgde een uitbreiding van de dorpskern met de bouw van nieuwe woningen aan Oostmoer, gelegen tussen de Heijbeeksestraat, Moerendaalsestraat en Zandschel. De nieuwbouw diende in de omgeving te worden ingepast zonder aantasting van de landschappelijke structuur. In datzelfde landschap maakten landbouwgronden overigens steeds meer plaats voor natuur, recreatie en toerisme.
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring
Tweede helft twintigste eeuw 1950 - heden
1990
heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
1990
Tweede helft twintigste eeuw 1950 - heden
Contact Contactgegevens
Over deze site Proclaimer Privacyverklaring
Verdere in- en uitbreiding dorp Aan het begin van de jaren 90 stonden er in Nispen 450 woningen. In 1991 werd gestart met verdere inbreiding in de dorpskern op basis van het plan Smidsakker (zie de afbeelding uit 1991). Hiermee was nagenoegd het gehele gebied tussen de Dorpsstraat, De Lind en Bergsebaan volgebouwd. In 2001 volgde een uitbreiding van de dorpskern met de bouw van nieuwe woningen aan Oostmoer, gelegen tussen de Heijbeeksestraat, Moerendaalsestraat en Zandschel. De nieuwbouw diende in de omgeving te worden ingepast zonder aantasting van de landschappelijke structuur. In datzelfde landschap maakten landbouwgronden overigens steeds meer plaats voor natuur, recreatie en toerisme.