1801 Broekakkerstraat
Voor zover bekend is in het verleden de naam Broekakkerstraat nooit officieel vastgesteld. In 1801 wordt melding gemaakt van ´het broekackerstraetjen´. De straatnaam verwijst naar het toponiem Broekakker. In 1293 vermeld als ´Brueckacker´. De naam Broekakker bestaat uit de elementen ´broek´ en ´akker´. ´Broek´ betekent moerassig land en met ´akker´ werd in West-Brabant bouwland bedoeld. Oorspronkelijk gaf men een groot complex cultuurgronden die omgeven waren door een wal of heg de naam ‘akker’. Gezien de ligging van het Broekakker en de vondsten in het nabije Rozenakker, mag gesteld worden dat dit een van d evorige | volgende