1850 Bouw van de molen van Aerden
In de negentiende en het begin van de twintigste eeuw kreeg de bedrijvigheid impulsen door de nieuwe technische mogelijkheden. Johannes van de Wijgert bouwde in 1850 de nog bestaande bergkorenmolen. Reeds vier jaar later werd deze verkocht aan Johannes Ludovicus Aerden uit Wouw. Hij maakte gebruik van de nieuwe mogelijkheden door in 1883 bij de molen een stoomketel te plaatsen zodat ook zonder wind gemalen kon worden. Begin twintigste eeuw werd de stoomketel vervangen door een petroleummotor. Rond 1936 werden de houten wieken vervangen door ijzeren waarbij een speciaal systeem er voor zorgde dat de draaisnelheid vrij constant werd gehouden, het zogenaamde Van Riet-systeem. De Nispense molen is de enige beltmolen in Nederland die op vier wieken met dit systeem is uitgerust. De molen werd niet alleen gebruikt om graan te malen.


vorige | volgende